Dzieli nas pół wieku

Opublikowane: 2012-04-06 12:35 Dzieli nas pół wieku

Gorąco zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w konkursie DZIELI NAS PÓŁ WIEKU.

W związku z obchodzonym w tym roku
Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej honorowy patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęła pani poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg,
fundatorka Nagrody Specjalnej Konkursu
.

Tematem konkursu jest PORTRET OSOBY STARSZEJ OD AUTORA O CO NAJMNIEJ 50 LAT.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

  • portretu literackiego – praca może mieć dowolną formę literacką (poetycką lub prozatorską), nie powinna przekraczać czterech stron druku czcionką 14). Uwaga: chodzi o aktualny portret, nie biografię czy wspomnienia.
  • fotografii – format min. 20 x 30.
  • pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką.
  • prezentacji komputerowej (w programie Power Point 97-03)

Nagrodę Specjalną Konkursu, jaką jest  czterodniowa wycieczka do Parlamentu Europejskiego, otrzyma autor najlepszej pracy literackiej, który do dnia 30 czerwca 2012 ukończy 16 r. ż. , ma polskie obywatelstwo, jest mieszkańcem Dolnego Śląska lub Opolszczyzny i nie był dotąd na zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg w Parlamencie Europejskim.

Prace prosimy przesyłać do Liceum Ogólnokształcącego nr XII, plac Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław. Powinny być oznaczone godłem, identyczne godło wraz z danymi Autora (imię i nazwisko, data urodzenia, szkoła, klasa, numer telefonu, nazwisko nauczyciela-opiekuna) oraz zgodą na przetwarzanie danych
i upowszechnianie wizerunku uczestnika prosimy zamieścić w osobnej zaklejonej kopercie.

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z konkursu oraz – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 r. ż., zgody opiekunów prawnych na udział w konkursie
(zgoda do pobrania TUTAJ).

Termin nadsyłania prac – 10 maja 2012. Wyniki konkursu oraz dokładny termin wręczenia nagród i wyróżnień zostaną opublikowane na stronie internetowej LO XII (www.lo.12.wroc.pl)
do dnia 6 czerwca br.

 

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.

Prac nadesłanych na konkurs nie będziemy zwracać.

 

Informacji udziela Małgorzata Wyczałkowska, tel. 502 30 58 56