Innowacja

W szkole od 2007/2008 roku funkcjonuje Innowacja pedagogiczna, której celem jest stworzenie jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności w poszczególnych dziedzinach (przedmiotach) na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zgodnie z potrzebami uczniów, a także potrzebami Wrocławia i kraju (kształcenie w zakresie przedmiotów ścisłych i języków obcych). System ten ma również na celu wprowadzenie programu przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz przygotowanie uczniów do świadomego wyboru kierunku studiów oraz przyszłej pracy. Innowacja opiera się programach nauczania przedmiotów na poziomie rozszerzonym, zgodnie z Podstawą programową
i standardami kształcenia przyjętymi w Unii Europejskiej. Sczegóły znajdują się w załącznikach.

Innowacja pedagogiczna (opis, cele, oczekiwane efekty)

Ramowy plan nauczania