Miecz Chrobrego

 

X WROCŁAWSKI KONKURS

O MIECZ BOLESŁAWA CHROBREGO

„POLSKA W CZASACH MONARCHII WCZESNOPIASTOWSKIEJ”

Regulamin konkursu

Liceum Ogólnokształcące nr XII jest organizatorem konkursu historyczno-artystycznego
„Polska w czasach monarchii wczesnopiastowskiej”.

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Szkoła wystawia 3-osobowe drużyny.

Szkoła może wystawić więcej niż jedną drużynę.

Rywalizują one w dwóch etapach w następujących konkurencjach:

 

Eliminacje

Praca plastyczna – karykatura Bolesława Chrobrego

Praca plastyczna – Wrocław w 1000 roku (można przedstawić 1 obiekt, plan miasta,
wykonać makietę, obraz itp. technika dowolna).

 

Finał

Test historyczny poświęcony czasom pierwszych Piastów.

Zaprezentowanie piosenki o Bolesławie Chrobrym.

 

Nagrody

Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną
w postaci miecza Bolesława Chrobrego.

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach
otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

 

 

UWAGA

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac plastycznych

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły

www.lo12.wroc.pl

Pytania proszę kierować na adres

zjaskolski@lo12.wroc.pl

Uczestników konkursu proszę o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
która znajduje się w regulaminie oraz na stronie szkoły.

Do 9 stycznia 2015 r. uczestnicy powinni dostarczyć do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego nr XII prace plastyczne oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przy ocenie karykatury będą uwzględniane:

1)   pomysł,
2)   technika i estetyka wykonania.

Przy ocenie pracy plastycznej:

a)      nawiązanie do faktów historycznych,
b)      estetyka wykonania,
c)      pomysłowość.

Prace powinny być podpisane przez autora. Prosimy także o podanie składu drużyny oraz nazwy szkoły.

 

Najlepsze drużyny zostaną zaproszone na etap finałowy,

który odbędzie się w połowie lutego 2015 roku

w Liceum Ogólnokształcącym nr XII.

(finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie oraz poprzez stronę internetową LO nr XII)

 


Na etap finałowy składają się dwie części:

prezentacja piosenki: (prosimy o dostarczenie na finał wydrukowanego tekstu)
Przy ocenie będą uwzględniane:
a) walory tekstu,
b) prezentacja (wykonanie, pomysłowość wykonawców, strój rekwizyty).

test: przedstawiciele drużyn (jedna osoba) piszą test poświęcony czasom pierwszych Piastów (od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego) ze szczególnym uwzględnieniem panowania Bolesława Chrobrego. Pytania zostaną ułożone na podstawie lektur z niżej podanej listy:

LEKTURY:

Gall Anonim „Kronika polska”

Paweł Jasienica „Polska Piastów”; rozdziały: Początki państwa polskiego, Pierworodni, Jedność bez korony.

Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski „Poczet polskich królów i książąt”, T.1,
rozdziały od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego

Karta zgłoszenia do konkursu


Finał IX edycji

Finał VIII edycji

Finał VI Edycji

IV Edycja Konkursu o Miecz Chrobrego

III Edycja Konkursu o Miecz Chrobrego