Miecz Chrobrego

 

XI WROCŁAWSKI KONKURS

O MIECZ BOLESŁAWA CHROBREGO

„POLSKA W CZASACH MONARCHII WCZESNOPIASTOWSKIEJ”

Regulamin konkursu

Liceum Ogólnokształcące nr XII jest organizatorem konkursu historyczno-artystycznego „Polska w czasach monarchii wczesnopiastowskiej”.

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Szkoła wystawia 3-osobowe drużyny.

Szkoła może wystawić więcej niż jedną drużynę.

Rywalizują one w dwóch etapach w następujących konkurencjach:

Eliminacje

- praca plastyczna - obraz nt. chrztu Polski

- film nt. zjazdu gnieźnieńskiego
(maksymalny czas: 5 minut, technika dowolna)

Finał

- test historyczny poświęcony czasom pierwszych Piastów.

- wykonanie i prezentacja stroju średniowiecznego

Nagrody

 1. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną

w postaci miecza Bolesława Chrobrego.

 1. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach

otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

UWAGA

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac plastycznych


 

Pytania proszę kierować na adres

zjaskolski@lo12.wroc.pl

Uczestników konkursu proszę o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
ZGODA


Do 15 stycznia 2016 r. uczestnicy powinni dostarczyć do sekretariatu
Liceum Ogólnokształcącego nr XII pracę plastyczną,
płytę z filmem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Przy ocenie filmu będą uwzględniane:

· pomysł

· technika wykonania

· nawiązanie do faktów historycznych

 1. Przy ocenie pracy plastycznej:

· nawiązanie do faktów historycznych

· estetyka wykonania

· pomysłowość

Prace powinny być podpisane przez autora.
Prosimy także o podanie składu drużyny oraz nazwy szkoły.

Najlepsze drużyny zostaną zaproszone na etap finałowy,

który odbędzie się w ostatnim tygodniu lutego 2016 roku

w Liceum Ogólnokształcącym nr XII.

(finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie
oraz poprzez stronę internetową LO nr XII)

Na etap finałowy składają się  dwie części:

 1. prezentacja stroju

Przy ocenie będą uwzględniane:

  • technika wykonanie stroju
  • prezentacja stroju (sposób przedstawienia, zapowiedź itp.)
 1. Test

Przedstawiciele drużyn (jedna osoba) piszą test poświęcony czasom pierwszych Piastów
(od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego) ze szczególnym uwzględnieniem panowania Bolesława Chrobrego. Pytania zostaną ułożone na podstawie lektur z niżej podanej listy:

LEKTURY:

 • Gall Anonim „Kronika polska”
 • Paweł Jasienica „Polska Piastów”;
  rozdziały: Początki państwa polskiego, Pierworodni, Jedność bez korony
 • Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski, "Poczet polskich królów i książąt",
  T., rozdziały od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego.

 

Finał IX edycji

Finał VIII edycji

Finał VI Edycji

IV Edycja Konkursu o Miecz Chrobrego

III Edycja Konkursu o Miecz Chrobrego

Regulamin konkursu

Liceum Ogólnokształcące nr XII jest organizatorem konkursu historyczno-artystycznego „Polska w czasach monarchii wczesnopiastowskiej”.

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Szkoła wystawia 3-osobowe drużyny.

Szkoła może wystawić więcej niż jedną drużynę.

Rywalizują one w dwóch etapach w następujących konkurencjach:

Eliminacje

- praca plastyczna - obraz nt. chrztu Polski

- film nt. zjazdu gnieźnieńskiego
(maksymalny czas: 5 minut, technika dowolna)

Finał

- test historyczny poświęcony czasom pierwszych Piastów.

- wykonanie i prezentacja stroju średniowiecznego

Nagrody

 1. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną

w postaci miecza Bolesława Chrobrego.

 1. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach

otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

UWAGA

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac plastycznych

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły

www.lo12.wroc.pl

Pytania proszę kierować na adres

zjaskolski@lo12.wroc.pl

Uczestników konkursu proszę o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych, która znajduje się
w regulaminie oraz na stronie szkoły.

Do 15 stycznia 2016 r. uczestnicy powinni dostarczyć do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego Nr XII pracę plastyczną, płytę z filmem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Przy ocenie filmu będą uwzględniane:

· pomysł

· technika wykonania

· nawiązanie do faktów historycznych

 1. Przy ocenie pracy plastycznej:

· nawiązanie do faktów historycznych

· estetyka wykonania

· pomysłowość

Prace powinny być podpisane przez autora.
Prosimy także o podanie składu drużyny oraz nazwy szkoły.

Najlepsze drużyny zostaną zaproszone na etap finałowy,

który odbędzie się w ostatnim tygodniu lutego 2016 roku

w Liceum Ogólnokształcącym Nr XII.

(finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie
oraz poprzez stronę internetową LO Nr XII)

Na etap finałowy składają się dwie części:

 1. prezentacja stroju

Przy ocenie będą uwzględniane:

  • technika wykonanie stroju
  • prezentacja stroju (sposób przedstawienia, zapowiedź itp.)

 1. Test

Przedstawiciele drużyn (jedna osoba) piszą test poświęcony czasom pierwszych Piastów (od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego) ze szczególnym uwzględnieniem panowania Bolesława Chrobrego. Pytania zostaną ułożone na podstawie lektur z niżej podanej listy:

LEKTURY:

 • Gall Anonim „Kronika polska”
 • Paweł Jasienica „Polska Piastów”;
  rozdziały: Początki państwa polskiego, Pierworodni, Jedność bez korony.
 • Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski „Poczet polskich królów
  i książąt”, T.1, rozdziały od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego