Miecz Chrobrego

 

IX WROCŁAWSKI KONKURS

O MIECZ BOLESŁAWA CHROBREGO

„POLSKA W CZASACH MONARCHII WCZESNOPIASTOWSKIEJ”

Regulamin konkursu

Liceum Ogólnokształcące nr XII jest organizatorem konkursu historyczno-plastycznego
„Polska w czasach monarchii wczesnopiastowskiej”

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych. Szkoła wystawia 3-osobowe drużyny. Szkoła może wystawić dowolną liczbę drużyn.
Rywalizują one w dwóch etapach w następujących konkurencjach: 

Eliminacje

♦ praca plastyczna „Panorama bitwy na Psim Polu”,
♦ prezentacja multimedialna poświęcona dowolnej postaci związanej z historią Polski 
w okresie wczesnopiastowskim.


Finał

♦ test historyczny poświęcony czasom pierwszych Piastów,
♦ zaprezentowanie przygotowanej pieśni na cześć Bolesława Chrobrego.


Nagrody


1. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną w postaci miecza Bolesława Chrobrego.
2. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

UWAGA
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac plastycznych

Do 6. stycznia 2012 r. uczestnicy powinni dostarczyć prace plastyczne (portret i hełm)
oraz kartę zgłoszenia do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego nr XII.

A. Przy ocenie pracy plastycznej będą uwzględniane:
1) odniesienia historyczne: dbałość o realia epoki,
2) technika i estetyka wykonania.

B. Przy prezentacji będą uwzględniane:
1) pomysłowość autorów,
2)walory techniczne,
3) płynne przejście między slajdami (tło),
4) czas oglądania (ustawienie czasu),
5) dźwięki, filmy, animacje,
6) brak błędów (zwłaszcza ortograficznych),
7) nagłówek, stopka,
8) wartość merytoryczna.

Prace powinny być podpisane przez autora.


Najlepsze drużyny zostaną zaproszone na etap finałowy, który odbędzie się w 29 lutego 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr XII
(finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie oraz poprzez stronę internetową LO nr XII)

Na etap finałowy składają się  dwie części:

  1. prezentacja pieśni o Bolesławie Chrobrym
    (prosimy o dostarczenie na finał wydrukowanego tekstu)

Przy ocenie będą uwzględniane:
♦ walory tekstu,
♦ dbałość o szczegóły historyczne,
♦ wykonanie.

II test

Przedstawiciele drużyn (jedna osoba) piszą test poświęcony czasom pierwszych Piastów
(od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego) ze szczególnym uwzględnieniem panowania Bolesława Chrobrego. Pytania zostaną ułożone na podstawie lektur z niżej podanej listy:

LEKTURY:

* Gall Anonim „Kronika polska”.

* Paweł Jasienica „Polska Piastów”; rozdziały: Początki państwa polskiego, Pierworodni, Jedność bez korony.

* Jerzy Strzelczyk „Bolesław Chrobry”.

* Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski „Poczet polskich królów i książąt”, T.1, 
rozdziały od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego.

Karta zgłoszenia do konkursu

Finał IX edycji

Finał VIII edycji

Finał VI Edycji

IV Edycja Konkursu o Miecz Chrobrego

III Edycja Konkursu o Miecz Chrobrego